Naslovnica Crkva Euharistijsko čudo kao opomena zbog neprimjerenog načina primanja Svete pričest?

Euharistijsko čudo kao opomena zbog neprimjerenog načina primanja Svete pričest?

Nedavno se dogodilo Euharistijsko čudo u crkvi sv. Pavla u australskom gradu Melbourne. Posvećena hostija pronađena je kako leži na podu u crkvi na nedjelju Božjeg milosrđa, a akolit je predao hostiju svećeniku. Svećenik je posvećenu hostiju stavio u čašu vode za poseban tretman i 10 dana kasnije svećenik je u čaši vode pronašao posvećenu hostiju kako krvari.

Hostija koja krvari više nije dostupna za štovanje u crkvi budući da je sada službeno pod istragom biskupa.

S obzirom da je hostija pronađena kako leži na podu, može se pretpostaviti da je ili nekome ispala iz ruke tijekom pričesti ili je namjerno odbačena. U oba slučaja to je samo još jedan razlog više zašto bi se Crkva trebala vratiti pobožnijem primanju Svete pričesti – na jezik uz prisutnost ministranta koji će paziti da se ovakve stvari ne događaju.

Neka ovo bude Božji znak da moramo promijeniti naše moderne navike te se vratiti na vrijeme načinu na koji se Sveta pričest dijelila kroz povijest Crkve.

Izvor