Naslovnica Crkva Hoćemo li stvarno prestati propovijedati Evanđelje Židovima?

Hoćemo li stvarno prestati propovijedati Evanđelje Židovima?

Utjecajni talijanski nadbiskup Bruno Forte predložio je tijekom konferencije o međureligijskom dijalogu, održane na Angelicumu u Rimu, da Židovi ne moraju prihvatiti vjeru u Krista, te bi iz tog razloga sve kršćanske crkve trebale “okončati aktivno poslanje Židovima”, što dakle proturječi Kristovim riječima u Evanđelju i katoličkom nauku.

Forte u predavanju, temeljenom na dokumentu Između Jeruzalema i Rima iz 2016. i tekstu Nostra Aetate sa Drugog vatikanskog sabora, predlaže, između ostalog, da se zbog održavanja dobrih odnosa više ne bi trebalo propovijedati da Židovi moraju prihvatiti vjeru u Krista kao uvjet spasenja.

Nadbiskup Forte je izjavio: „Pozivamo sve kršćanske denominacije koje to još nisu učinile da slijede primjer Katoličke crkve i izbace antisemitizam iz svoje liturgije i doktrine, da prekinu aktivnu misiju prema Židovima i da rade na boljem svijetu ruku pod ruku sa židovskim narodom.”

Tijekom pitanja koja su uslijedila nakon predavanja, Forte je osporavan zbog svojih tvrdnji da ne bih smjeli propovijedati Evanđelje Židovima.

“Na kraju svog govora,” pozvali ste na prestanak aktivne misije Crkve među Židovima. I činilo se da ste takve misije izjednačile s antisemitizmom, ili ga predstavljate kao nešto što može potaknuti antisemitizam”, naveo je njegov kritičar.

“Dakle, moje pitanje glasi: [S obzirom da] u Evanđelju, naš Gospodin i apostoli jasno propovijedaju prvo Židovima i pozivaju ih posebno na vjeru u Krista kao Spasitelja, ako prekinemo aktivni apostolat Židovima, kako izbjeći optužbe 1) da nismo vjerni Isusu u Njegovom poslanju Židovima i 2) kako izbjeći optužbu da nismo iskreni prema Evanđelju u ovom dijalogu sa Židovima?“ nastavio je.

“Čini se da dijalog zahtijeva da budemo jasni u što vjerujemo kao kršćani, a to je da svi ljudi moraju vjerovati u Krista kao Spasitelja.”

Forte je izbjegao izravno odgovoriti na pitanje, umjesto toga naglašavajući da ako kršćani ljube Isusa, koji je bio Židov, moraju ljubiti i svoju židovsku braću. On je to izjednačio s prihvaćanjem židovske vjere kao takve i odbio se pozabaviti pitanjem vjere u Krista kao jedinog, sveopćeg Otkupitelja za sve ljude, te primanja spasenja kroz milost koja je potekla po Njegovoj krvi na križu.

Forteov stav o okončanju kršćanske misije Židovima je u suprotnosti s Kristovim velikim nalogom apostolima da propovijedaju Evanđelje svim narodima: „Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju.“ (Mk 16,15), i , “Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga” (Mt 28,19).

Također je u suprotnosti s učenjem apostola da spasenje dolazi samo kroz Isusa Krista. Na dan Duhova, Petar je propovijedao Židovima o imenu Isusovu: „Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti“ (Djela 4,12), a Ivan počinje svoje evanđelje izjavljujući: „Uistinu, Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu” (Iv 1,17).

Izvor