Naslovnica Crkva Sveto pismo kao vodič za ova tmurna vremena

Sveto pismo kao vodič za ova tmurna vremena

Danas postoji vrlo mali broj vjernika katolika koji nisu zapanjeni zbog brzine propadanja (seksualno i inače) naše kulture koja se jednom mogla opisati kao judeo-kršćanska. Bez obzira na razlike i podjele među ljudima iz prošlosti (a iskreno bile su značajne i sramotno velike), postojao je barem konsenzus oko osnova biblijskog morala i autoriteta Božje riječi. Nažalost, toga danas uglavnom više nema.
Oni među nama koji još drže do tradicije, i smatraju da treba poštovati Boga i 5.000 godina zapisanu povijest- odjednom su postali “zastarjeli“, “van dodira s vremenom“, ili još gore- “mrzitelji, netrpeljivi, homofobični, ili jednostavno samo zločesti!” I to samo zato što nismo podlegli “novom moralu“.

Rana Crkva je svakako doživjela sličnu borbu. Kada je Evanđelje napustilo relativno zdravo, ali vjerski neprijateljsko okruženje judaizma, Crkva se našla u poganskom svijetu koji je bio moralno rastrojen zbog seksualne prakse i zabava obilježenih nasiljem i razaranjem ljudske osobnosti.

Zvuči poznato?

Postoji jedna razlika koji je zabilježio C.S. Lewis, a to je da su antička Grčka i Europa bile djevice koje su čekale muža. Moderni Zapad je već razveden i ljut. I zato je naš zadatak utoliko teži jer ponovno želimo predložiti Evanđelje ciničnom svijetu koji odgovara, “bio sam tamo, učinio to i već podnio zahtjev za rastavu“.

Ipak, možemo mnogo toga naučiti od rane Crkve, koja je doživjela sličnu pomutnju i dekadenciju.

Možda pregled nekih biblijskih tekstova, koji opisuju određene situacije i nude savjete, mogu biti od pomoći. Imajući to na umu, razmišljajte o ovim citatima, koji opisuju vrlo poznate scene i nude savjete što učiniti usred zbrke i oluje.

Oni su oštra procjena svijeta koji je u sukobu s Bogom. Danas živimo u nježnim vremenima i ne volimo oštre i jasne opise. Više volimo eufemizme i ljubazne priče. Ali svijet Novog Zavjeta, uključujući i samog Isusa, je bio hrabar, jasan, odriješit i bez “političke korektnosti“. Ne očekujte u ovim odlomcima meki jezik modernih vremena. Oni su oštra procjena onoga što se zapravo događa.

Tekstovi poput ovih govore o kolektivnim kvalitetama palog svijeta pod upravljanjem palog anđela, obraća se vjernicima s palom naravi, koje treba na to jasno podsjetiti i upozoriti na njihovo stanje te pozvati na hrabrost, i o ljubavi koja govori istinu.

Počnimo prvo s tekstovima koji opisuju situaciju:

1. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista, koji sam sebe dade za grijehe naše da nas istrgne iz sadašnjega svijeta opakoga kao što je volja Boga i Oca našega, komu slava u vijeke vjekova! Amen. (Gal 1, 3-5)

2. I vi bijaste mrtvi zbog prijestupâ i grijehâ u kojima ste nekoć živjeli po Eonu ovoga svijeta, po Knezu vlasti zraka, po tomu duhu koji sada djeluje u sinovima neposlušnima. Među njima smo i mi nekoć živjeli u požudama tijela svoga, udovoljavajući prohtjevima tijela i ćudi, te po naravi bijasmo djeca gnjeva kao i drugi. (Ef 2, 1-3).

3. Ako je i zastrto evanđelje naše, u onima je zastrto koji propadaju: u onima kojima bog ovoga svijeta oslijepi pameti nevjerničke da ne zasvijetli svjetlost evanđelja slave Krista koji je slika Božja. Jer ne propovijedamo same sebe, nego Krista Isusa Gospodinom, a sebe slugama vašim poradi Isusa. (2 Kor 4, 3-6).

4. …da vrijeme što vam u tijelu još preostaje proživite ne više po ljudskim požudama, nego po Božjoj volji. Dosta je uistinu što ste u prošlom vremenu vršili volju poganâ, hodeći u razvratnostima, požudama, pijančevanjima, pijankama, opijanjima i bezakoničkim idolopoklonstvima. Stoga se čude što se ne slijevate u tu istu rijeku raskalašenosti te proklinju. Polagat će oni račun Onomu tko je već spreman suditi žive i mrtve. (1 Pt 4, 3-5).

5. A vi, ljubljeni, sjetite se riječi što ih prorekoše apostoli Gospodina našega Isusa Krista. Oni vam govorahu: »U posljednje će vrijeme biti podrugljivaca koji će se povoditi za bezbožnim požudama svojim.« To su sijači razdora, sjetilnici koji nemaju Duha.
A vi, ljubljeni, naziđujte se na presvetoj vjeri svojoj moleći se u Duhu Svetom, uščuvajte se u ljubavi Božjoj, iščekujući milosrđe Gospodina našega Isusa Krista za vječni život. I jedne, svadljivce, karajte, druge spašavajte otimajući ih ognju, trećima se pak smilujte sa strahom, mrzeći i haljinu puti okaljanu. (Jd 1, 17-23).

6. Duh izričito govori da će u posljednja vremena neki otpasti od vjere i prikloniti se prijevarnim duhovima i zloduhovskim naucima. A sve to pod utjecajem himbe lažljivaca otupjele savjesti, … (1 Tim 4, 1-2)

7. A ovo znaj: u posljednjim danima nastat će teška vremena. Ljudi će doista biti sebeljupci, srebroljupci, preuzetnici, oholice, hulitelji, roditeljima neposlušni, nezahvalnici, bezbožnici, bešćutnici, nepomirljivci, klevetnici, neobuzdanici, goropadnici, neljubitelji dobra, izdajice, brzopletnici, naduti, ljubitelji užitka više nego ljubitelji Boga. Imaju obličje pobožnosti, ali snage su se njezine odrekli. I njih se kloni!
Od njih su doista oni što se uvlače u kuće i zarobljuju ženice, natovarene grijesima, vodane najrazličitijim strastima: one uvijek uče, a nikako ne mogu doći do spoznaje istine. Kao što se Janes i Jambres suprotstaviše Mojsiju, tako se i ovi, ljudi pokvarena uma, u vjeri neprokušani, suprotstavljaju istini…. Ti, naprotiv, ostani u onome u čemu si poučen i čemu si vjeru dao, svjestan od koga si sve poučen i da od malena poznaješ Sveta pisma koja su vrsna učiniti te mudrim tebi na spasenje po vjeri, vjeri u Kristu Isusu. (2 Tim 3, 1-8; 14- 15).

8.  umije Gospod i pobožnike iz napasti izbaviti, a nepravednike za kaznu na Dan sudnji sačuvati, ponajpače one koji u prljavoj požudi idu za puti i preziru Veličanstvo… Preuzetnici, drznici, i ne trepnu pogrđujući Slave, dok anđeli, iako jakošću i snagom od njih veći, ne izriču protiv njih pred Gospodinom pogrdna suda. Oni pak kao nerazumne životinje, po naravi rođene za lov i istrebljenje, pogrđuju što ne poznaju. Istim će istrebljenjem i oni biti istrijebljeni; zadesit će ih nepravda, plaća nepravednosti. Užitkom smatraju razvratnost u pol bijela dana… Oni su izvori bezvodni, oblaci vjetrom gonjeni; za njih se čuva mrkla tmina. Naklapajući naduvene ispraznosti, požudama putenim, razvratnostima mame one što netom odbjegoše od onih koji žive u zabludi. Obećavaju im slobodu, a sami su robovi pokvarenosti. Jer svatko robuje onomu tko ga svlada. (usp. 2 Pt).

Ovdje je opisano dosta toga što nam je i danas vrlo poznato. Nažalost, ovakvo stanje se vratilo i u našem vremenu mi smo oni koji moraju preuzeti odgovornost za situaciju. Mi, kao Gospodinovi svjedoci, trebali bi biti proroci u svijetu. Ako su se stvari pogoršale – a jesu – to se dogodilo u našim vremenima!

Kao Crkva, nismo bili dovoljno jasni; pravili smo kompromise i pustili ih da nas zastraše. Roditelji su, također, ostali pasivni promatrači. Kolektivno smo i olako tolerirali kontracepciju, promiskuitet, vanbračni suživot, razvod, samohrano majčinstvo (obitelji bez očeva), i sve vrste konfuzije oko života, braka i obitelji.

Što onda da radimo? Ovdje, također, Sveto Pismo govori o svjedočenju u sumnjivim, oporim i buntovnim vremenima. Zato, nudimo ove citate na razmatranje:

1. Ta pisano je: Upropastit ću mudrost mudrih i odbacit ću umnost umnih. Gdje je mudrac? Gdje je književnik? Gdje je istraživač ovoga svijeta? Zar ne izludi Bog mudrost svijeta? Doista, kad svijet u mudrosti Božjoj Boga ne upozna mudrošću, svidjelo se Bogu ludošću propovijedanja spasiti vjernike. (1 Kor 1, 19-21).

2. Mudrost doduše navješćujemo među zrelima, ali ne mudrost ovoga svijeta, ni knezova ovoga svijeta koji propadaju, nego navješćujemo Mudrost Božju, u Otajstvu, sakrivenu; onu koju predodredi Bog prije vjekova za slavu našu… (1 Kor 2, 6-7).

3. Razmotrite dakle pomno kako živite! Ne kao ludi, nego kao mudri! Iskupljujte vrijeme jer dani su zli! Zato ne budite nerazumni, nego shvatite što je volja Gospodnja! (Ef 5, 15-17).

4. Mudro se ponašajte prema onima vani: iskupljujte vrijeme! Riječ neka vam je uvijek ljubazna, solju začinjena: znajte svakomu odgovoriti kako treba. (Kol 4, 5-6).

5. Naprotiv, Gospodin – Krist neka vam bude svet, u srcima vašim, te budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama, ali blago i s poštovanjem, dobre savjesti da oni koji ozloglašuju vaš dobar život u Kristu, upravo onim budu postiđeni za što vas potvaraju. (1 Pt 3, 15-16).

6. Propovijedaj Riječ, uporan budi – bilo to zgodno ili nezgodno – uvjeravaj, prijeti, zapovijedaj sa svom strpljivošću i poukom. Jer doći će vrijeme kad ljudi neće podnositi zdrava nauka, nego će sebi po vlastitim požudama nagomilavati učitelje kako im godi ušima; od istine će uho odvraćati, a bajkama se priklanjati. (2 Tim 4, 2-4).

Neka ovo bude pomoć u ovim teškim danima. U vremenima poput ovih trebamo Spasitelja. I, srećom, Gospodin Isus je još uvijek s nama. On je i sam bio prezren, ismijavan, prozvali su ga prijetnjom, i na kraju razapeli izvan gradskih zidina. Budimo spremni izaći i umrijeti s njim, ako je potrebno, iz ljubavi prema ovoj zbrkanoj kulturi i zbog svih onih koji su prevareni i zavedeni.

Izvor