Naslovnica Crkva BLAGDAN SVETE KATARINE SIENSKE

BLAGDAN SVETE KATARINE SIENSKE

Danas 29. travnja slavimo blagdan Svete Katarine Sienske, zasigurno jedne od heroina Katoličke crkve koja bi trebala i danas biti uzor svim ženama. Kao šesnaestogodišnja nepismena djevojka (naučila je čitati i pisati tek kasnije u životu) ukazao joj se Sv. Dominik, što joj je zasigurno promijenilo život. Stupajući u Dominikanski treći red, Katarina se posvetila životu molitve, pokore i djelima milosrđa. Umrla je rano, u 33. godini života, ali u to vrijeme je postigla nevjerojatne podvige. Kao najvažniji, pomogla je riješiti spor koji je vratio papu Grgura XI. iz Avignona natrag u Rim. Bila je savjetnica papama Grguru VI. i Urbanu VI. Mistična iskustava Sv. Katarine donijele su joj slavu po cijeloj Europi, a njezina pisana djela su postala duhovni klasici, tako da ju je Papa Pavao VI. proglasio naučiteljicom Crkve. Sv. Katarina je primila mnogobrojne darove u svojem životu, uključujući jedno manje poznato, a to je dar suza, koji se povezuje s Isusovim suzama na mnogim mjestima u Evanđelju, uključujući plač nad Lazarovim grobom, a kasnije i nad samim Jeruzalemom. Prema Katarini, suze koje liju sveti, su pomiješane s Isusovom krvlju.
Za kraj, Sveta Katarina je proglašena i suzaštitnicom Europe, pa kako je Hrvatska u ovim teškim vremenima pred samim ulaskom u Europsku Uniju, vrijedilo bi se ove velike svetice sjetiti i češće u nadolazećim danima.
Sveta Katarina Sienska, moli za nas.